ISMERJE MEG MEZŐGAZDASÁGRA SZABOTT DRÓNMEGOLDÁSAINKAT!

Tegye meg az első lépést egy új, innovatív és jövedelmező jövő felé!

Mik az előnyök?

Használja ki a modern dróntechnológiákat, és lépjen szintet a precíziós gazdálkodás terén!

Hogyan segítik az ipari drónok a precíziós mezőgazdaságot?

Mivel segítünk, hogy új szintre emelhesse gazdasága sikerét és hatékonyságát?

Drónos permetezés

Permetezzen akár 90%-os víz- és 50%-os növényvédőszer-megtakarítással!

Többé nincs megközlíthetetlen terület és egyéb nehézség a permetező drónok mindenhova eljutnak. Csökkentse a növényvédőszeres vízfelhasználás, és akár 10 000 Ft/hektárral is redukálhatóak a költségek.

Milyen előnyei vannak a drónnal történő permetezésnek?

Lehetőség nyílik a belvizes, vízállásos, felázott területek teljes értékű permetezésére.

Akár 15ha/órás teljesítménnyel is dolgozhat.

Szélsőséges domborzati viszonyok között is lehetősége nyílik a permetezésre.

Az alacsony vízigény (szántóföldön akár 10 l/ha) révén hatékonyabban tudja a tagolt földterületeket permetezni.

Akár 90%-os vízmegtakarítás és akár 50%-os vegyszermegtakarítást érhet el.

Megoldottá válik a foltkezelés, így hatékonyabb és környezetkímélőbb növényvédelmet tud kialakítani a gazdaságában.

Permeteződrónjainkat akár 9 méteres munkaszélességgel is használhatja.

A permeteződrón szállítása nem csak könnyű, de biztonságos is.

Hogyan vághat bele a drónnal történő permetezésbe?

Ennek három módja is van. Az első, hogy az adott területre specializálódott mezőgazdasági képzéseinken megismeri és elsajátítja a permeteződrónokban rejlő lehetőségeket. A második, ha már van tapasztalata ezen a területen, akkor a segítségünkkel kiválasztja, és megvásárolja a permeteződrónt, amely az Ön számára a legmegfelelőbb. A harmadik, hogy ingyenes szakértői konzultációt kér a mezőgazdasági drónmegoldásokra szakosodott munkatársainktól.

Elérhető szolgáltatások

Multispektrális mérések drónnal

A multispektrális dróntechnológiák bármely mezőgazdasági kultúrában hasznosíthatók

Vizuális felmérés

Szemrevételezéses módszerrel a mezőgazdasági tábla egésze vizsgálható nagy felbontáson. Akár pár centiméteres felbontásának és koorinátahelyességének köszönhetően különféle vizuális információk gyűjthetők be és értékelhetők.

Tápanyag-ellátottság felmérés – differenciált tápanyag kijuttatási térkép

Ez a megoldás alapul szolgál egy adott táblán belüli helyspecifikus tápanyag kijuttatásra. A drónnal felmérjük a területet, és az elkészült elemzés alapján térképet készít a tábla tápanyagellátottságáról. Felhasználható helyspecifikus tápanyag kijuttatáshoz (lombtrágyázás) és ellenőrizheti vele például egy műtrágya kijuttatás eredményességét is. Ha több felmérést végezünk egy szezonban, azok a kalibrációnak köszönhetően összehasonlíthatók lesznek, így állapotok helyett folyamatokat is vizsgálhatunk.

Növénykultúra: Minden növénykultúra esetén használható.

Fejtrágya kijuttatási terv– differenciált tápanyag kijuttatási térkép

A talajok jellemző heterogenitásának megfelelően a növényzet is más-más tápanyagokhoz jut hozzá, így a kezdeti fejlődési erélyük is eltérő. Ennek a sokszor látványos jelenségnek a pontos és gazdaságos kezelésére hoztuk létre a növények fejlettsége alapján kijuttatható műtrágya térképet. Ideális a fejtrágya differenciált kezelésekhez. Nem záródott állományon a rendszer leválasztja a talajt és nem veszi figyelembe a szoftver, így kizárólag a növényeket vizsgálva képes eredményt szolgáltatni a szoftver.

Növényállomány felmérés– tábla potenciál

Megmutatja, hogy a tábla hány százaléka érintett különféle károkkal, veszteségekkel, ezen felül képet nyújt a tábláról, így további célzott vizsgálatok is elvégezhetőek az adott állapotnak megfelelően. A növényzet záródását követően vethető be és nagy pontosságú eredményt ad. Számszerűsíteni tudja a táblát ért behatások összességét, melyek a későbbi lehetséges hozamot csökkentik. Ilyenek lehetnek a korai túrásból eredő vadkárok, vetéshiba, agrotechnikai hiba, kelési veszteség. Így a gazdálkodó akár már a tenyészidőszak elején pontos információt kap arról, hogy mennyi veszteség érte az adott időpontig. Alkalmas lehet a kártevők felderítésére, kialakult kártevő gócok azonosítására is.

Stresszállapot felmérés– általános növényélettani felmérés

A növényzetről visszaverődő fényt vizsgálva képesek vagyunk meghatározni a növény stressz állapotát, ami visszavezethető a nem megfelelő kondícióra. Ilyen lehet például a tápanyaghiány, a betegség, vagy fertőzés. A vizuális felméréshez hasonlóan információt nyerünk az egész tábla állapotáról, viszont jelen esetben már annak élettani állapotát is vizsgálni tudjuk. A műholdas felméréssel ellentétben, az idősorosan készített elemzések összehasonlíthatók, így a táblán bekövetkező élettani változások detektálhatók.

Vadkár felmérés– taposás, döntés, túrás kár meghatározása

Számszerűsíti és arányosítja a táblát ért taposási, döntési és túráskárt a tábla méretéhez képest. Az elemzésről jegyzőkönyv készül. Amennyiben a tábla állapota olyan, hogy azon szabad szemmel nem lehet elválasztani a károsított állományt az éptől, a drónos megoldás sem képes különbséget tenni! Növénykultúra: Kalászosok, kukorica, repce, szója, napraforgó

Tőszámlálás– vetésellenőrzés, hiány felmérés

Tőszám meghatározására alkalmazható az egymástól jól elkülönülő növények esetén (+/- 2% hiba). Ez ideális a kelési veszteség, vagy vetési hiba pontos meghatározására, az állomány számszerű meghatározására. Növénykultúra: Jól elkülönülő egyedek, pl.: fák, kukorica, napraforgó, paprika, paradicsom, stb.

Szőlő monitoring vizsgálat– tápanyagellátottság és gócpont azonosítás

Szőlészetekben óriási segítséget nyújt a monitoring technológia. A lombkorona elhatárolása a talajtól és az aljnövényzettől lehetőséget ad a zavaró tényezőktől mentes adatleolvasásnak. Ezáltal a multispektrális kamerákkal nagyon korai fázisban, akár egyedenként azonosíthatóak a fertőzési gócpontok. Feltárhatóak a tápanyaghiányos zónák, így lehetőség van menedzsment zónák kialakítására, differenciált tápanyag-kijuttatási terv automatikus elvégzésére. Növénykultúra: Szőlő

Gyümölcsös monitoring vizsgálat– tápanyag-ellátottság és gócpont azonosítás

Gyümölcsösökben szintén óriási segítséget nyújt a monitoring technológia. A lombkorona elhatárolása a talajtól és az aljnövényzettől lehetőséget ad a zavaró tényezőktől mentes adatleolvasásnak. Ezáltal a multispektrális kamerákkal nagyon korai fázisban, akár egyedenként azonosíthatóak a fertőzési gócpontok. Feltárhatóak a tápanyaghiányos zónák, így lehetőség van menedzsment zónák kialakítására, differenciált tápanyag-kijuttatási terv automatikus elvégzésére. Növénykultúra: Kajszibarack, meggy, szilva, alma, őszibarack, stb.

Szabadföldi zöldség monitoring vizsgálat– tápanyag ellátottság és gócpont azonosítás

A monitoring technológia komoly segítséget nyújt a szabadföldi zöldségtermesztésben. Multispektrális kamerákkal ezáltal akár egyedenként azonosíthatóak fertőzési gócpontok, nagyon korai fázisban. Feltárhatóak a tápanyaghiányos zónák, így lehetőség van menedzsment zónák kialakítására, differenciált tápanyag-kijuttatási terv automatikus elvégzésére. Növénykultúra: Zöldségek – paprika, burgonya, paradicsom, stb.

Vegetáció diagnosztika– felmérés egy-, kétlencsés mezőgazdasági kamerával

A növényzet élettani állapotát vizsgáljuk, azonban kalibrálatlan és alacsony kategóriás “mezőgazdasági” kamerákkal is el tudjuk végezni, természetesen limitált pontossággal. Ezen felül a mérések idősoros összehasonlításra nem alkalmasak, csak az aktuális élettani állapotok felmérésére. Növénykultúra: Minden élő növénykultúra esetén használható. Növénykultúra: Kajszibarack, meggy, szilva, alma, őszibarack, stb.

Vetési terv talajfolt alapján

A talajok jellemző heterogenitásának megfelelően a növényzet is más-más tápanyagokhoz jut hozzá. Ennek pontos és gazdaságos kezeléséhez lehetőség van változó vetésszámmal dolgozni annak megfelelően, hogy milyen az ellátottság az egyes foltokban. A térkép tökéletesen használható a tábla differenciált műtrágyázásához is! Ennek pontos értéke, a magszám a szoftverben állítható.

Vetési terv domborzat alapján

A domborzati viszonyok alapján változó a talaj vízmegtartó képessége, ez pedig bizonyos esetekben változó tőszámot is igényel. Ennek pontos és gazdaságos kezelésére lehetőség van változó vetésszámmal dolgozni annak megfelelően, hogy milyen az ellátottság az egyes foltokban. A térkép tökéletesen használható a tábla differenciált műtrágyázásához is! Ennek pontos értéke, a magszám a szoftverben állítható.

Hogyan kezdheti el a drónnal történő multispektrális méréseket?

Ennek három módja is van. Az első, hogy az adott területre specializálódott mezőgazdasági képzéseinken megismeri és elsajátítja a drónokban rejlő lehetőségeket. A második, ha már van tapasztalatod ezen a területen, akkor a segítségünkkel kiválasztja, és megvásárolja az ipari drónt, amely Ön számára a legmegfelelőbb. A harmadik, hogy ingyenes szakértői konzultációt kér a mezőgazdasági drónmegoldásokra szakosodott munkatársainktól.

Drónnal történő területmérés

Nem csak a határ sarokpontjai, hanem a teljes terület felmérése is centiméter pontossággal felmérhető a legmodernebb mezőgazdasági drónok és payloadok segítségével!

 
Centiméter-pontossággal ellenőrizheti, hogy birtokhatárain nincsenek átművelések.
Centiméter-pontossággal megtervezheti új ültetvényének térállását.
Centiméter-pontossággal megtervezheti öntözési infrastruktúráját, anyagszükségletét.
Meghatározhatja az új ültetvényének szaporítóanyag-szükségletét.
Centiméter pontossággal ellenőrizheti a gazdaságodban fejlesztésre kijelölt építési területek határait és megtervezheti a fejlesztési terület határoló elemeit, kerítését.
A drónnal készített centiméter-pontos shape fájlok felhasználhatóak a precíziós gépek irányítására és a legmodernebb farm menedzser szoftverekkel is kompatibilisek.

Hogyan vághat bele a drónnal történő terület mérésekbe?

Ennek három módja is van. Az első, hogy az adott területre specializálódott mezőgazdasági képzéseinken megismeri és elsajátítja a permeteződrónokban rejlő lehetőségeket. A második, ha már van tapasztalatod ezen a területen, akkor a segítségünkkel kiválasztod, és megvásárolhatja a drónt, amely számodra a legmegfelelőbb. A harmadik, hogy ingyenes szakértői konzultációt kér a mezőgazdasági drónmegoldásokra szakosodott munkatársainktól.

Drónos birtokszemle

Milyen előnyei vannak a drónnal történő birtokszemlének?

Hogyan vághat bele a drónnal történő birtokszemlébe?

Ennek három módja is van. Az első, hogy az adott területre specializálódott mezőgazdasági képzéseinken megismeri és elsajátítja a drónokban rejlő lehetőségeket. A második, ha már van tapasztalatod ezen a területen, akkor a segítségünkkel kiválasztja, és megvásárolja az ipari drónt, amely Ön számára a legmegfelelőbb. A harmadik, hogy ingyenes szakértői konzultációt kér a mezőgazdasági drónmegoldásokra szakosodott munkatársainktól.

Drónnal történő hőtérkép készítés

Milyen előnyei vannak a drónnal történő hőtérkép elkészítésének?

Drónos légszennyezettség mérés

Milyen előnyei vannak a drónnal történő hőtérkép elkészítésének?

Ellenőrizheti a levegő CO2 és CO tartalmát akár beltérben is.
Ellenőrizheti a levegő ammónia tartalmát (istálló, gyártósor) akár beltérben is (+12 vegyület)
Meggyőződhet arról, hogy az ön közelében nem történik illegális szemét vagy más szennyező anyag égetés (méhészet, biogazdaság)

Hogyan vághat bele a drónnal történő légszennyezés mérésekbe?

Ennek három módja is van. Az első, hogy az adott területre specializálódott mezőgazdasági képzéseinken megismeri és elsajátítja a drónokban rejlő lehetőségeket. A második, ha már van tapasztalatod ezen a területen, akkor a segítségünkkel kiválasztja, és megvásárolja az ipari drónt, amely Ön számára a legmegfelelőbb. A harmadik, hogy ingyenes szakértői konzultációt kér a mezőgazdasági drónmegoldásokra szakosodott munkatársainktól.

Milyen szoftverek segítenek a mezőgazdasági feladatok elvégzésében?

Outfield

Gyümölcsösgazdálkodási rendszere nagy értékű gyümölcskultúrák számára

Pix4Dmapper

Fotogrammetriai szoftver professzionális dróntérképezéshez

Pix4Dmapper

Fotogrammetriai szoftver professzionális dróntérképezéshez

Miért jó az Outfield szoftver?

Miért válassza a Pix4D szoftvereit?

Miért jár jól velünk, ha ipari drónokról van szó?

Nálunk a piac legszélesebb ipari drónkínálatát ismerheted meg a világ legismertebb dróngyártóitól: DJI, Yuneec, Micasense.
Célunk, hogy Önnek a legjövedelmezőbb opciót nyútjsuk, amely valóban hozzájárul a növekedéséhez.
Szakértőink magasan képzett drónpilóták akik tapasztalata erősenen kötődik a repülőmérnöki tvékenységhez.
Nálunk egy helyen megkap mindent amire szüksége lehet. A tudást, a készüléket és a szervizt is.

Milyen ipari drónok és payloadok tudnak segíteni a mezőgazdaság számára?

DJI Agras T10

A DJI T10 5,5 méteres munkaszélességével óránként átlagosan több min 6,5 hektárt képes lefedni. A kisebb kiterjedésű ültetvények és gyümölcsösök permetezése és a jól lokalizált problémák megoldására kevés alkalmasabb drónt találunk.

DJI Agras T30

A DJI T30 30 literes permetezőszer tartálya 9 méteres munkaszélessége és 16 hektár/órás teljesítménye ideális választássá teszik a legnagyobb kiterjedésű gazdaságok számára is.

Yuneec H520E / H520E RTK

A gyártó első számú, kifejezetten ipari felhasználásra gyártott drónja. Különböző payloadokkal számos területen lehet gazdasági tevékenységet végezni vele. Rendkívül felhasználóbarát és rengeteg repülési móddal változik egyik pillanatról a másikra azzá, amire szeretnéd használni. Egyre több építőipari feladat tehető hatékonyabbá és gyorsabbá a Yuneec H520E ipari drónok segítségével.

DJI Matrice 300 RTK

A Matrice 300 RTK a DJI legújabb kereskedelmi drónja, amelyet a Matrice 200 sorozat népszerű funkcióinak továbbfejlesztésére terveztek, és egy még hatékonyabb, robusztusabb és sokoldalúbb megoldást kínál.

DJI Phantom 4 multispectral

A DJI Phantom 4 Multispectral tökéletes mezőgazdasági és környezetvédelmi megoldás, amely konszolidált adatgyűjtés révén betekintést nyújt a termés egészségi állapotába és a növényzet kezelésébe.

DJI Phantom 4 RTK

A Phantom 4 RTK-t úgy tervezték, hogy centiméteres pontosságú térképezést biztosítson, ami rendkívül hasznos lehet földmérés, építkezések és ellenőrzések során. A Phantom 4 tetején lévő RTK-vevő segítségével 1cm+1ppm RTK vízszintes és 1,5 cm+1ppm RTK függőleges pozicionálási pontosságot képes elérni.

Micasense Altum

A MicaSense Altum egy radiometrikus hőkamerát öt nagy felbontású keskeny sávval kombinál, így egyetlen repüléssel nagy felbontású multispektrális és magas minőségű hőképeket készít a a további analízishez.

Micasense Altum-PT

Forradalmian új 3 az 1-ben megoldás megoldás a pontosság, rugalmasság és teljesítmény tekintetében.

Micasense RedEdge P

A MicaSense a sokak által kedvelt RedEdge-MX után egy még magasabb teljesítményű kamerát vezet be a piacra, a RedEdge-P-t.

Micasense RedEdge-MX

Thermal és multispektrális kamera – szükséges kiegészítő: AT Series 130 gimbal. Többféle lencsével kompatibilis.

E30Zx

A Yuneec E30Zx kamera nagy optikai zoommal rendelkezik, gimbal segítségével tökéletesen stabilizált képalkotásra képes, ezáltal alkalmas olyan területek feltérképezésére, ahol nagy távolságból szükséges a magas minőségű fotó és videókészítés. A 30X optikai zoom mellett további 6X digitális zoom funkció használható. 4X-es nagyításig veszteségmentesen nézhető az élőkép.

LaQuinta

Egy professzionális és hatékonyan alkalmazható multispektrális kamera azoknak, akik a precíziós mezőgazdaság területén a profi drónmegoldásokat keresik. A LaQuinta úgy lett kialakítva, hogy minden olyan kényelmi funkcióval rendelkezzen, ami manapság elvárható, ezzel megalkotva egy olyan felhasználóbarát payload-ot, amely ár-érték arány tekintetében jelenleg verhetetlen ebben a szegmensben.

Yuneec E20Tvx

A legmodernebb technológiai fejlesztések felhasználásával készült eszköz egy az emberi szemnél húszszor érzékenyebb, alacsony fényviszonyokra tervezett kamerát és az elődjénél kétszer nagyobb felbontású hőkamerát tartalmaz.

YUNEEC E90x

A Yuneec H520E ipari drónra szerelhető E90x kamera ideális professzionális fotós és videós munkákhoz, 3D modellezéshez, térképezéshez, kutatási vagy mentési feladatokhoz.

Atmon FL

Egy felhasználóbarát, ultrakönnyű és professzionális eszköz, melynek segítségével soha nem látott egyszerűséggel mérhetőek a – levegőminőséget befolyásoló – káros anyagok és vegyületek. Segítségével lokalizálhatjuk az esetleges légszennyező anyagok kibocsátásának forrását, így hozzájárulva a tiszta és egészséges levegő megteremtéséhez/fenntartásához.

Érdeklik a mezőgazdasági drónmegoldások? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

TESTIMONIAL

What Client Say

Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis donec et. Urna molestie at elementum eu facilisis. Vitae semper quis lectus nulla at volutpat. Neque vitae quam pellentesque nec nam aliquam sem. Risus nullam eget felis eget nunc.